Ny SAMPATI dia Sampana manabe ny ankizy sy ny tanora amin’ny alalan’ny Skotisma, ka ahitana ny Mpanazava ho an’ny zazavavy ary ny Tily , ho an’ny zazalahy.
Miainga amin’ny Foto-dalàna sy Fitsipika FJKM ary ny fitsipiky ny MTEM, momba ny fanabeazana Skoto.

Zava-kendreny

Ny  SAMPATI  dia mikendry ny hahatonga ny ankizy sy ny tanora beazina ao aminy ho tia an’ Andriamanitra sy hahalala Azy ao amin’i Jesoa Kristy ; ho vonona hiasa ho an’ny tanindrazana sy ny mpiara-belona ao anatin’ny fifehezan-tena

Fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny Skotisma , mba hanompoany an’Andriamanitra sy hiasa ho an’ny tanindrazana sy ny namana ary hanana fifehezan-tena ho vonona tsara amin’ny asa tsara rehetra (2 Tim 3,17)

Ka ireto no ataony ho zava-dehibe hikendrena izany :

  • Hanana fiainanana kristiana sy fandalinam-pinoana ary Fitoriana ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra.
  • Famolavolana sy fanefena toetra hahatonga ny mpikamabana ho olom-pirenena vanona, sns.
  • Fanitarana ny ambaindain’ny Skotisma eo amin’ny sahan’ny FJKM

Biraon’ny Sampana

♦ Filoha :
♦ Filoha mpanampy  :
♦ Mpitantsoratra :
♦ Mpitantsoratry ny vola :
♦ Mpitahiry vola :
♦ Mpanolotsaina :

RAJEMISA Haingotiana 
RANJATO Holy Voahirana
RAMISARIVONY Bodo
ANDRIANALIMANANA Mamy
RAKOTOHARIMINO Antsa
RAHARISON Vonjitiana
RASOLOFOHARIVELO Narindra

Hetsika samihafa
Ny SAMPATI dia