MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 23/11/2020, 2 Kor. 4, 7-11

Mofonaina 10/11/2020, Lio. 12, 35-40

Mofonaina 09/11/2020, Mat. 15, 21-28

Mofonaina 07/11/2020, Mik. 6, 6-8

Mofonaina 06/11/2020, Asa. 16, 6-10

Mofonaina 05/11/2020, Mat. 24, 35-44

Mofonaina 04/11/2020, Mat. 9, 27-31

Mofonaina 03/11/2020, Sal. 145, 14-21

Mofonaina 02/11/2020, 2Kor. 4, 12-15

Mofonaina 31/10/2020, Neh. 5, 1-13

Mofonaina 30/10/2020, Kol. 2, 4-7

Mofonaina 29/10/2020, Mpi. 3, 7-11

Mofonaina 28/10/2020, Jao. 4, 46-54

Mofonaina 27/10/2020, 2 Tim. 3, 10-13

Mofonaina 26/10/2020, Mar. 7, 31-37

Mofonaina 24/10/2020, Ezr. 10, 1-8

Mofonaina 23/10/2020, Mat. 21, 18-22