MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 19/09/2020, Asa. 9, 26-31

Mofonaina 18/09/2020, Eks. 18, 17-23

Mofonaina 17/09/2020, Heb. 12, 25-29

Mofonaina 16/09/2020, Tit. 1, 5-9

Mofonaina 15/09/2020, 1Pet. 1, 13-20

Mofonaina 14/09/2020, Efe. 6, 1-9

Mofonaina 12/09/2020, Jak. 5, 16-20

Mofonaina 11/09/2020, Fil. 2, 12-18

Mofonaina 10/09/2020, Mar. 6, 47-52

Mofonaina 09/09/2020, Mat. 21, 23-32

Mofonaina 08/09/2020, Oha. 1, 1-7

Mofonaina 07/09/2020, 2Tan. 19, 4-11

Mofonaina 05/09/2020, II Kor. 7, 1-7

Mofonaina 04/09/2020, 1Kor. 3, 10-15

Mofonaina 03/09/2020, 2Mpa. 17, 24-28

Mofonaina 02/09/2020, Lio. 12, 16-21

Mofonaina 01/09/2020, 3Jao. 1-12

Mofonaina 31/08/2020, Asa. 21, 10-14

Mofonaina 29/08/2020, Job. 2, 1-10

Mofonaina 28/08/2020, 2Tim. 4, 9-18

Mofonaina 27/08/2020, Mat. 25, 14-23

Mofonaina 26/08/2020, 1Mpa. 19, 1-10

Mofonaina 25/08/2020, Lio. 16, 9-13

Mofonaina 24/08/2020, Asa. 7, 51-60

Mofonaina 22/08/2020, Rom. 8, 31-39

Mofonaina 21/08/2020, Jao. 16, 25-33

Mofonaina 20/08/2020, Apo. 6, 9-11