Ny Sampana Fivondronana Laika F.J.K.M (S.F.L.) dia Sampana faha VI najoron’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (F.J.K.M) ary nankatoavina ho Sampana tamin’ny Synôda Lehibe faha-VI, tamin’ny taona 1978, tao amin’ny Kolejy Protestanta Rasalama Antananarivo. Nambara ampahibemaso tao amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, ny 29 Janoary 1979 ny fijoroany.

Ny sampana dia natsangana mba hivondronan’ireo vahoakan’Andriamanitra tsy ankanavaka hiara-miasa amim-pitiavana, hampihatra ny Soratra Masina eo amin’ny lafim-piainana rehetra sy hijoro ho vavolombelona amin’ny alalan’ny asa eo anivon’ny fiaraha-monina, araka ny ny teny fanevan’ ny sampana etsy ambony.

Zava-kendreny

Ny Vondrona Fototra Laika  dia sampana velona eo anivon’ny fiangonana ho fampivondrona sy fampiraisan-tsaina ny vahoakan’Andriamanitra mba hampitoetra eto Madagasikara ny tena fiaraha-monin’ny ankohonan’Andriamanitra manomboka amin’ny FJKM:

  • Hifampitaiza, hifanabe, hifampahery amin’ny finoana sy hiandraikitra fanabeazana eo amin’ny fiaraha- monina, mahasahana ny olona manontolo sy ny olona rehetra: vatana saina ary Fanahy.
  • Hikaroka loharanom-bola maharitra ho an’ ny asan’ny Fiangonana ary hikaroka lalan-kevitra sy hanatanteraka izany mba hampivoarana ny fiainan’ny mponina eto Madagasikara.
  • Hitandro sy hiaro ny fijoroan’ny FJKM eo anivon’ny firenena sy ny fiaraha-monina satria izany no mba ho fitaovana hitoriana ny Filazantsara

Biraon’ny Sampana

♦ Filoha :
♦ Filoha mpanampy (1) :
♦ Filoha mpanampy (2) :
♦ Mpitantsoratry ny vola :
♦ Mpitahiry vola :
♦ Mpitantsoratry ny fivoriana :

♦ Mpanolotsaina :

.

RAHOLISON RATSIMBA Claudia Michèle
RAFATRO Mialinirina
RABEARIVONY Hanitra
RAMELINA Magali
SAM-THION Stephane
RAPARIVO Andriamiharitiana
RAOELINA Loyola

 » … mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany.  »  Rom 12,1

Hetsika samihafa

Ny SLK dia nanatanteraka fihaonambe tany Manakara ny 07  ka hatramin’ny 10 oktobra 2019.

Ny volana Jona 2019, ny mpikambana SLK dia nandray anjara mavitrika ary niantoka mihitsy ary ny asa fanamboarana ny AVA Tahala Maitso eny Ilaivola

Fampitaovana AVA Tahala maitso

Asa atao am-pitsikina mandrakariva

Fanamboarana ny valin-tafo, ny « structures » rehetra miaraka amin’ny fanafoana ilay trano lehibe AVA Tahala Maitso Ilaivola

Asa fanorenana ny trano lehibe

Fanomezana endrika, fandokoana ny trano lehibe

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nanantanteraka fitaizam-batana na « randonnée » ny mpikambana ny 13 aprily 2019 niainga teny Tsarasaotra, nandalo tao amin’ny prezida Emile mianakavy teny Ambohibao Antehiroka rehefa avy namita ny 13 km an tongotra.

Fahatongavana PK O

Fiangan’ny dia tongotra lavitr’ezaka. Ny vehivavy no mandeha aloha

Fiaraha-mientana manomana ny sakafo.

Miandry kely fotsiny… aleo aloha mianatra hira

Fiarahana misakafo sy mifaly

Hetsika samihafa

Ny SLK dia nanatanteraka fihaonambe tany Manakara ny 07  ka hatramin’ny 10 oktobra 2019.