About Sergino Robel

This author has not yet filled in any details.
So far Sergino Robel has created 21 blog entries.

SAFIF Avaratranandohalo

Tsy fanoratana tantara toy ny mahazatra loatra izao andàlan-tsoratra izao fa fanehoana ny maha Fifohazana ny FIFOHAZANA hahatakaran’ny Mpamaky ny Asa mahagaga nataon’Andriamanitra ho famojena Izao tontolo izao tao amin’ I Jesoa Kristy. Raha nihevitra ny Jiosy fa ho avy hamonjy azy ny Mesia amin’ny alàlan’ny miaramila sy fitaovam-piadiana mahery vaika, dia diso [...]

By | octobre 21st, 2019|Sampana|0 Comments

Sampanasa Zavamaneno

Ny Sampanasa Zavamaneno dia mijoro eto amin’ny Fitandremana Avaratr’Andohalo araka ny fanapahan-kevitry ny Mpihevi-draharaha, tamin’ny Sabotsy27 Aprily 2013. Izany dia ho fanohizana sady ho fandrindrana kokoa ny rafitra ifampitondrana tao amin’ny Sampana Zava-maneno izay efa najoro hatramin’ny 1993.   Miorina ary manana fototra ara-tSoratra Masina koa ny fijoroan’ny Sampanasa Zava-maneno, araka izao : ♦ [...]

By | octobre 11th, 2018|Sampana|0 Comments

Taranak’i Jakoba

Nisafidy ny hitoetra tao Kanana izay toerana efa nampanantenain’Andraiamanitra an’i Abrahama i Jakoba sy ny ankohonany (Gen 35. 9-12). Izay manaraka ny sitrapon’Andriamanitra dia mandray ny fitahiany sy ny famonjeny Fifampialonana (2-4). Roa ambin’ny folo lahy no zanak’i Jakoba avy amin’ny vehivavy efatra: Lea , Rahely, Zilpa, Bila. Josefa ilay faha-iraika ambin’ny folo dia niavaka. [...]

By | octobre 11th, 2018|Torohevitra|0 Comments

Sampana Sekoly Alahady

Ny Sampana Sekoly Alahady (S.A./FJKM ) dia Sampana iray ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Ny fitsipika mifehy azy dia miainga amin’ny Foto-dalàna sy ny Fitsipika FJKM. Miaraka amin’ny Departemantan’ny Fiangonana izy. Ny asan’ny Sekoly Alahady FJKM dia asa misiona izay miorina amin’ny Baikon’ny Tompo maniraka ny Fiangonana hanao mpianatra ny firenena rehetra [...]

By | octobre 10th, 2018|Sampana|0 Comments

Sampana Tanora Kristianina Zandriny ( STK Za)

Maha izy azy ny Sampana Ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny, afohezina hoe S.T.K.Za, dia Sampana iray miorina ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, amin’ny maha STK. Natao hitaizana sy hanabe ny tanora. Manaraka ny Fitsipika ankapobeny sy ny foto-kevitra iorenan’ny Fiangonana. Nankatoavina ara-pombam-piangonana teo anivon’ny FJKM, ny 29 Aogositra 1974. Ny Fitsipi-pitondran’ny STKZa dia [...]

By | octobre 10th, 2018|Sampana|0 Comments

Komitin’ny Akany

Nandray fanapahan-kevitra ny Fiangonana fa hanangana Komity roa hisahana ireo asa lehibe hotanterahin’ny Fiangonana. Misy mpikambana roapolo (20) avy ny Komity tsirairay, ary manana ny Biraony. Ireto ireo Komity telo : 1. Komitin’ny Akany 2. Komitin’ny Loharanom-bola KOMITY SAMIHAFA KOMITIN’NY AKANY Hetaheta lalina ary faniriana miredareda hatry ny ela [...]

By | octobre 10th, 2018|Non classé|0 Comments

Hira sy tononkira

He ry Avaratr’Andohalo Hé ry avaratr’Andohalo Fiangonana malala sarotra afoy, Sarotra adinoina, Fa iorenan’ny fo sy ny saina ! Fa iorenan’ny fo sy ny saina ! Eto tompoko no toriana, Teto ny foko no nihatsara; Teto ny foko no nihatsara; Foko nihatsara re! Eto no misy Mpamonjy Amin’ny gandran’ny ota Eto no mahasoa, eto no mahasoa Eto [...]

By | septembre 22nd, 2018|Hira sy tononkira|0 Comments

Asa vavolombelona

Nanao hetsika manokana ho an’ ny traboina eto amin’ny Nosy ny Fitandremana Avaratr’Andohalo, ny Alahady 22 Febroary 2015. Narotsaka ho an’ny traboina avokoa ny rakitra rehetra natao tamin’io Alahady io, mba ho enti-miara-mientana tamin’ny FJKM manontolo. Ny SAF FJKM no niandraikitra izany eo amin’ny sahan’ny FJKM. Asa iombonana Notanterahina ny Alahady 01 Martsa 2015 ny [...]

By | septembre 22nd, 2018|Asa vavolombelona|0 Comments

Perikopa

By | septembre 22nd, 2018|Soratra Masina|0 Comments

Foto-kevitra prostetanta

FOTO-KEVITRA VITSIVITSY MAHA PROTESTANTA Fotoana manan-tantara eo amin’ny Protestantisma ny 31 Okt 1517, ka araraotintsika izany ianarana mba hahafantarana bebe kokoa ny maha Protestanta sy ny foto-kevitra vitsivitsy ijoroany sy iavahany, amin’ity Alahady 30 Oktobra ity. Ny alin’ny Zoma 31 Oktobra 1517 no namoahan’i Martin LOTERA ho peta-drindrina ny foto-kevitra miisa 95, izay nanova [...]

By | septembre 22nd, 2018|Fiainan’ny fiangonana|0 Comments