» Ary amin’izany dia mazotoa kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo » 2 Petera 1,10

ZIOGAEPIFANIA KRISMASY
.
KAREMYZIOGA
.
ZIOGAPASKA
.
PENTEKOSTA TRINITEZIOGA
.
ZIOGAADVENTO
JANOARYFEBROARYMARTSA
MAMPANDRAYIIMAMPANDRAYIIIMAMPANDRAYIV
1Taom-baovaoII2Fandraisan-tanana
ireo loholona
II1Fiantsoana KatekomenaIII
5I9Alahadin’ny AMAAI8SA.ZAVAMANENOII
12F.Katekomena
Fanavaozana »
V16ZokiolonaV15Sampanasa SAFI
19Antsonjombe PST
FJKM
IV23IV22Asa Fifandraisana
FJKM
V
26Fandraisan-tanana
ireo birao samihafa
III29III
APRILYMAYJIONA
MAMPANDRAYVMAMPANDRAYIMAMPANDRAYII
5SampandrofiaIV3Alahadin’ny
MPITANDRINA
V7I
9Alakamisy MasinaV10Alahadin’ny SLKIV14Zanaka
Ampielezana AA
V
12PASKA
VOKA-DEHIBE I
III17III21Sampanasa SekolyIV
19Alahadin’ny
sampana DORKASY
II21Andro NIAKARANAI28Alahadin’ny SVMIII
26Asa TOPAZAI24FFPMII
31PENTEKOSTAV
JOLAYAOGOSITRASEPTAMBRA
MAMPANDRAYIIIMAMPANDRAYIVMAMPANDRAYV
5II2III6IV
12Alahadin’ny STK ZaI9Alahady MARITIORAII13Sampanasa AFFIII
19Alahadin’ny VFLV16AUMONERIEI20FFP / KatekomenaII
26TPM sy IFRPIV23V27I
30III
OKTOBRANOVAMBRADESAMBRA
MAMPANDRAYIMAMPANDRAYIIMAMPANDRAYIII
4V1Alahadin’ny Zanaka AA
VOKA-DEHIBE II
I6Advento IIII
11Alahadin’ny STK ZoIV8FIFAV13Alahadin’ny sampana
SEKOLY ALAHADY
I
18MAMRE FJKMIII15Alahadin’ny SAMPATIIV20V
25Alahadin’ny SAFIFII22KPMSIII25KRISMASYIII
29Advento II27Alahadin’ny FiantsoanaIV

 

 » Fa ianao kosa mahonona tena amin’ny zavatra rehetra…tanteraho ny fanompoanao » 2 Timoty 4-5