Fanontaniana mila valiny.

Moa tsy mino na manivaiva an’i Maria ve ny Protestanta ?

Hitantsika ao amin’ny Testamenta Vaovao ny momba an’i Martia, renin’i Jesoa. Vehivavy feno fanetren-tena sy mpankato izy ary nanaiky ho fiasana teo an-tanan’Andriamanitra (Mat 1, 18 ; Lio 1, 30 – 38). Hita ao koa ny finoany ka nanarahany an’i Jesoa hatreny am-pototry ny hazo fijaliana (Jao 19, 26.27). Olombelona sady mpanompo mendrika halain-tahaka amin’ny fanoloran-tenany sy ny finoany i Maria, amintsika Protestanta, fa tsy natao ho mpanelanelana, na mpanalalana akory aza. I Maria mivavaka no asehon’ny Soratra Masina fa tsy izy nivavahana, sanatria (Asa 1,14). Amintsika koa dia tsy niakatra velona any an-danitra izy, araka ny voalaza ao amin’ny Jao 3, 13. I Jaona izay nandray an’i Maria ho reniny. Izy no nandray an’i Maria hitoetra tao aminny nanomboka tamin’ny fotoan’ny herinandro masina (vakio indray Jao 19, 26-27). Raha niakatra ho any an-danitra i Maria dia i Jaona, Apostoly no nahita izany voalohany.

Hoy ny Soratra masina : « …Iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesoa, Izay olona, » (1 Tim 2, 5).

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis.
Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis.
Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis.
Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu ibendum quam. Nullam non gravida puruipsum amet sdum it. Nec ele bulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibenVestibulum lobortis.