BIRAON’NY FIANGONANA

Ny  Biraon’ny Fiangonana no tomponandraikitra voalohany, miara-miasa amin’ny Mpitandrina. Izy no mamolavola ny hevitra rehetra hitantanana sy hampandrosoana ny Fiangonana ; manara-maso ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny ankapobeny, sady manatanteraka ny fanapahan-kevitra samihafa, miaraka amin’ireo Vaomiera Maharitra  miisa fito eto amin’ny Fiangonana.

Filoha                                    Ny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala

Filoha Mpanampy               RAJAONARIVELO Ravalison Henri

Mpitantsoratra                     RASOLOFONIAINA Emile

Mpitantsoratry ny vola        RAMAMONJISOA Jean Willy

Mpitahiry vola                       ANDRIANASOLO Tahiry

Mpanara-maso ny fitantanana         RABEARIVONY Niaina

Fandraharahana ankapobeny          RAPAOLY ARMAND Soloherivelo Janlisy