[wpgmza id= »1″]

Maha izy azy ny Sampana

Ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny, afohezina hoe S.T.K.Za, dia Sampana iray miodna ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, amin’ny maha STK. Na. hitaizana sy hanabe ny tanora. Manaraka ny Fitsipika ankapobeny sy ny foto-kevitra iorenan’ny Fiangonana. Nankatoavina ara-pombam-piangonana . anivon’ny FJKM, ny 29 Aogositra 1974. Ny Fitsipi-pitondran’ny STKZa dia miankina tanteraka amin.ny STK FJKM izay miainga amin.ny Foto-da.a sy Fitsipika ijoroan’ny FJKM (Didy fanapahana N. 2175 ny 06 Jolay 1972).

Zava-kendreny

Ny S.T. K. Za, araka ny frtsipika sy frfampitondrana iombonana amin’ny STK FJKM, dia mandray ho addy ny mit°, ny Filazantsara amin’ny obmbelona rehetra (Mat 16,15), m. hahatonga ny tanora hahery sy hitoetra ao amin’ny Ten.’Andriamanitra, sady efa naharesy gay ratsy (1. 2, 4-14b). Manabe sy mikolokolo ny tanora amin’ny lafim-piainany rehetra, mba hahatonga azy ho vavolombelon’i Kristy (1Trm 4, 12).

Biraon’ny Sampana

♦ Filoha : RAMONTAZAFY Andriamihaja
♦ Filoha mpanampy (2) : RAMBOATtANA Hery
RAZAFINDRATOVO Ndrina
♦ Mpitantsoratra (2) : RAMIANDRISOA Kotoina
RATOVO RAKOTOVAO Antsa Fifaliana
♦ Mpitantsoratry ny vola : RASOLOFOHARIVELO Zo
♦ Mpitahiry vola : RAKOTONANAHARY Riri

SAFIF Avaratranandohalo

Tsy fanoratana tantara toy ny mahazatra loatra izao andàlan-tsoratra izao fa fanehoana ny maha Fifohazana ny FIFOHAZANA hahatakaran’ny Mpamaky ny Asa mahagaga nataon’Andriamanitra ho famojena Izao tontolo izao tao amin’ I Jesoa Kristy. Raha [...]

Sampana Sekoly Alahady

Ny Sampana Sekoly Alahady (S.A./FJKM ) dia Sampana iray ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Ny fitsipika mifehy azy dia miainga amin’ny Foto-dalàna sy ny Fitsipika FJKM. Miaraka amin’ny Departemantan’ny Fiangonana izy. Ny [...]

Sampana Tanora Kristianina Zandriny ( STK Za)

Maha izy azy ny Sampana Ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny, afohezina hoe S.T.K.Za, dia Sampana iray miorina ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, amin’ny maha STK. Natao hitaizana sy hanabe ny tanora. Manaraka ny [...]