VOKOVOKO MANGA

Maha izy azy ny Sampana

Sampana mijoro eo anivon’ny Fiangonana dia ny FJKM, ao anivon’ny fiarahamonina misy azy, ary eo anivon’ny firenena. Fehezin’ny Foto-dalàna sy Fitsipiky ny FJKM

Zava-kendreny : Miady amin’ny zava-mahadomelina ao anatiny sy ivelan’ny Fiangonana.

Biraon’ny Sampana

♦ Filoha :
♦ Filoha mpanampy :
♦ Filoha mpanampy :
♦ Mpitantsoratra rakitsoratra :
♦ Mpitan-tsoratry ny vola :
♦ Mpitahiry vola :
♦ Mpanolotsaina : 

.

RAJAONARIVELO Rasoldier Ida Noro
ANDRIANTAVY RAFARA Harisoa
RAMANAKANTSOINA Alice Yolande
RALALARIMANANA Honorine
RANARISON Noëline
RANDRIANARIVELO Bonny