Fampianarana

/Fampianarana

Famp. Alahady faha 5

[wpgmza id="1"] Maha izy azy ny Sampana Ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny, afohezina hoe S.T.K.Za, dia Sampana iray miodna ao amin'ny Fiangonan'i [...]

Foto-pinoana

Ny Tantaran'ny FJKM: Fiangonana telo samihafa no nitambatra ho Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Ny London Missionary Society (LMS) Ny Friends’Foreign Mission Association (FFMA) [...]

Ny tantaran’ny fiangonana

FAMINTINANA NY TANTARA Ny volana Oktobra 1864 no niorenan’ny Fiangonana Avaratr’Andohalo. Kristiana 40 mianadahy tao amin’ny Fiangonana Analakely notarihin’andriamatoa ingahy RAINITRIMO sy RAMAKA . Mponina [...]