Antoko diakona 2019 -2023

ANTOKO VOALOHANY

DIAKONA


01 ANDRIAMBOLOLONA Lova
02 ANDRIAMBOLOLONA Hernanie Marie Marcelle
03 ANDRIANALY Louisa Andrianasolo
04 ANDRIANONISOA Hajanirina
05 HAVOSON Hugues
06 HAVOSON RATSIMBA Vololona
07 RABEHAJA Rina
08 RABEHAJA RAMPARANY Onintsoa
09 RAFATRO Mialinirina
10 RAFATRO Hanta
11 RAHOLISON RATSIMBA Claudia Michelle
12 RAJAONARIVELO RAVALISON Henri
13 RAJAONARIVELO RAKOTOMALALA Mireille
14 RAKOTONANAHARY Andrianandrasana Riri
15 RAKOTONANAHARY RAMISARIVONY Bodo
16 RAKOTOVAZAHA Rabeson Robert
17 RAMIANDRISOA Nirina Manantsoa
18 RAMIANDRISOA RAZAFINDRATOVO Koloina
19 RASOLOFOHARIVELO M. Tovonanahary
20 RASOLOFOHARIVELO RABEMAHERY Lovasoa
21 RATSIMBA Claude Robertin
22 RATSIMBA ROBERT Rasoantsehenomanana
23 RAVELONJATOVO Mboasalama
24 RAVELONJATOVO SOLOFONIRINA Baholy
25 RAZAFINDRAKOTO Hery-Tiana
26 RAZAFY ANDRIANKOTO Rado
27 RAZAFY RABETRENA Andoniaina
28 SAHIVELO Lala Monja Delphin
29 SAHIVELO RAVELOSON Marie Joséphine

LOHOLONA

30 ANDRIANALY Francis
31 RAKOTONDRAMOMA Alexandrine
32 RAMAMONJY-RATRIMO Mbolatiana
33 RAMANANKATSOINA Albertine
34 RANDRIANARIVO Gérard
35 RANDRIANATOANDRO Nivo Sarindra
36 RANJALAHY RAHELIMANANA Agnès Joséline
37 RASOLOFOHARIVELO RAHANIRAKA Saholy
38 RAVELONARIVO Tovo Henri
39 RAZAFINDRATOVO RAHARISON Solo
40 SAHONDRARIMANANA Albertine Nivomalala

ANTOKO FAHAROA

DIAKONA


01 ANDRIANJANAHARY Rado Herisetra
02 ANDRIANJANAHARY Fara Janlisy
03 ANDRIAMBAHINY Solonirina
04 ANDRIANARIVELO Daniel Thierry
05 RABEHARIZAKA Manuela Aubert
06 RAHARISON ANDRIANANTENAINA Rivotiana
07 RAJAONAH Samoelina Elysé
08 RAJAONAH RASOAZAIMALALA Sahondra
09 RAJAONARIVONY Fidinandrasana
10 RAJAONARIVONY RAJAONSON Sombiniaina
11 RAJAONSON RAZANATSOA Yvonne Saholy
12 RAKOTOARISOA Nirinamalala
13 RAKOTONANAHARY Fleurette Helinorosoa
14 RAKOTONIRINA Richard Eugène
15 RAMBOATIANA Hery
16 RAMBOATIANA Norohasina
17 RAMONTAZAFY Haja
18 RAMONTAZAFY Fetra
19 RANDRIAMANINDRY Rajaona Albert
20 RANDRIAMIHARISOA Seta Herizo
21 RANDRIAMIHARISOA ANDRIAMANANTENA Livaharisoa
22 RAOELINA RAKOTONIMANANA Loyola
23 RASANDIMANANA Hariniaina
24 RASOFOHARIVELO Zo
25 RASOLOFOHARIVELO Narindra
26 RASOLOFONIAINA Emile
27 RASOLOFONIAINA Claire
28 RATOVO ANDRIAMBAHINY Rindra
29 RAZAFIMBELO Rachel Emma

LOHOLONA

30 RABARISOA Ranto
31 RABARISOA RANDRIANAME Annick Viviane
32 RABEKORONANA Ramanantenasoa Alice
33 RABEMAHERITSIMANOSIKA Claude
34 RABEMAHERITSIMANOSIKA RAKOTOZANANY Virginia
35 RAHOERASON RAKOTOARISOA Mamy Vony
36 RAJONSON Fidèle
37 RAKOTONIMANANA RALAMBOMANANA Irène
38 RAKOTONIRINA Beby Léa
39 RAKOTONIRINA ANDRIANARISON Irène
40 RANAIVOSON Lucie
41 RATOVONDRAHONA Mahadimby
42 RATOVONDRAHONONA Nariseheno
43 RAVELOSON Razafindrabenja Julien

ANTOKO FAHATELO

DIAKONA


01 ANDRIAMBOLAMAHARO RAJAONARIVONY Nirina
02 ANDRIANANTENAINA Rasamoely
03 ANDRIANTSARAFARA Lalaharizaka
04 ANDRIANTSARAFARA Randrianandraina Voahangy
05 RABESAONA Raymond
06 RABESAONA Alimamy
07 RAJAONARISON Andriamady Nirina
08 RAJAONARISON Helga Paola Mbolatiana
09 RAJAONARIVO Solofo Aroniaina
10 RAJEMISA Eric Andry Nirina
11 RAKOTONIRINA Vic-Aimé Kiki
12 RAMIANDRISOA Lalaina
13 RAMIANDRISOA Sylviane
14 RANDIMBIVOLOLONA Miharisoa
15 RANDIMBIVOLOLONA RAHARIMINO Nicole
16 RANDRIANARIVO Tiana Harilalao
17 RANDRIANJANAHARY Jacques
18 RANDRIANJANAHARY Voahangy
19 RAPAOLY ARMAND Soloherivelo Janlisy
20 RAPAOLY ARMAND RANDRIANARIVO Mialy
21 RASAHIVELO Andriambahoaka
22 RASAHIVELO RAVANONA Bodoarivero
23 RAZAFINDRATOVO Ndriana
24 RAZAFINDRATOVO R. Hanitra .
25 RAZERMERA Angélina
26 SAM THION Annah

LOHOLONA

27 ANDRIAMBOLAMAHARO Jeannot
28 RABETSIMIALONA Liliane
29 RAJAONA Josiane Ranivovololona
30 RAJEMISA Florence Alice
31 RAKOTOARISON Jean
32 RAKOTONARIVO Andrianandrasana
33 RAKOTONARIVO RAJEMISA Haingotiana
34 RALAIARIMANANA Patrice Rolland
35 RAMANDIAMANANA Razatovo Andriamaharo
36 RANDRIANANDRAINA Noël Mamy
37 RANDRIANARISOA Jules Oné
38 RANDRIANARISOA RAKOTOBE France E.
39 RANDRIANJANAHARY Emile
40 RANDRIANJANAHARY Zomamisoa
41 RAZAFINDRAKOTO Hôno Gabriel
42 RAZAFINDRAKOTO Denise

ANTOKO FAHEFATRA

DIAKONA


01 ANDRIAMAROSOLO Ramandanirina
02 ANDRIAMAROSOLO ANDRIAMANALINA Maria
03 ANDRIAMIHANTA RASOALANDINIRINA Sabine
04 ANDRIAMPARANY Tahina
05 RAHARISON Andrianirina Vonjitiana
06 RAHARISON RAVELOMANANA Hanitra
07 RAJAONARISON Johny Landry
08 RAJAONARISON RAKOTOBE Michèle
09 RAJAONARIVONY Eric Lanto
10 RAJAONARIVONY Ramelina Iarivola
11  RAJAONELISON Andry
12 RAJAONELISON RABENARIVO Mamy
13 RAJAOSAFARA Harifidy
14 RAKOTOHARINIVO Antsa
15 RAKOTONDRAMASY Paquerette R.
16 RANDIMBIVOLOLONA Herinirainy
17 RANDIMBIVOLOLONA RANIVOHARIFETRA Bakoly
18 RANDRIAMANJATO Hasin’ny Ony
19 RANJEVARIVONY RANDIANINA Volana
20 RASOAZANAMANANA Louise Harisoa
21 RASOLOFONIAINA ANDRIAMIHAINGO Njaka
22 RASOLOFONIAINA Ramangalahy Fanja R.
23 RATSIMANOHATRA Marcy
24 RATSIMANOHATRA ANDRIARIVERO Fanja
25 RATSIMANOHATRA Viviane Nicole R.
26 RAZAFINDROAMBOAVELOHARIMANGA Nirina Fanjaniaina
27 RAZAFITSIAFAJATO Jamuel Willson Martin
28 RAZAFITSIAFAJATO RAHARISON Hanitra

LOHOLONA

29 RAJAONARISON Gabby
30 RAJAONARISON Rasoanorontsoa Aimée
31 RAJAONARISON Beby Emma
32 RAKOTONJANAHARY Alain
33 RAKOTOZAFY Rivo Nomenjanahary
34 RAKOTOZAFY RAZANADRAIBE Hélène
35 RANDRIANARIVELO Mamy
36 RANDRIANARIVELO R. Nandrasana
37 RASOLDIER Rolland
38 RASOLDIER RASOAMAROJAONA Vicky
39 RAZAFINDRAKOTO Samuel Roland
40 RAZAFINDRAKOTO Rajaonarivony Annie
41  RANAIVOSON Lucie

ANTOKO FAHADIMY

DIAKONA


01 ANDRIANALIMANANA Mamy Benjamin
02 ANDRIANALIMANANA RAHARINIAINA Verohanitra
03 ANDRIANAVALONA RATSIMBAZAFY Haja
04 ANDRIANAVALONA ANDRIAMANALINA Rindra
05 ANDRIANKOTO ANDRIANASOLO Tahiry
06 ANDRIANKOTO RAKOTONDRINA Ihanta
07 RABARILALA Herizo
08 RABARILALA RASOLOFONIAINA Nasandratra
09 RABEARIVONY Niaina
10 RABEARIVONY RABENJA Colombe
11 RABEHARIZAKA Lucas
12 RABEHARIZAKA R. Nantenaina
13 RAJAOFERA Lucia Rose May Odile Ranisa
14 RAJAONARISON Tianandrasana Roméo
15 RAJERISOA Andriatsilavotiana
16 RAJERISOA RASEHENOARIVONY Heritiana
17 RAKOTOMALALA Lantoaritsimba
18 RAKOTONDRAMASY RAHELIARISOA Lydia
19 RAKOTONJANAHARY Hary Lala Josoa
20 RAKOTONJANAHARY Zoelifara
21 RAMAMONJY ANDRIANARISOA Zazah
22 RAMAMONJY RAMANANTENASOA Martine
23 RANJATO Harison
24 RANJATO Holy Voahirana
25 RASAMOELY Hery Al-Fetra
26 RASAMOELY ANDRIANALIMANANA Andoniaina Julie
27 RATSIMBAZAFY Andrianamasinahenipeno Rémi
28 RATSIMBAZAFY RASAMOELY Hery Ando

LOHOLONA

29 RABAKOLIARIFETRA Veromanitra
30 RABENJARISON RANDRETSA Clarisse
31 RAHARISON Elysé Philippe
32 RAJAONARIVELO Rasoldier Ida Noro
33 RAKOTOARIVELO Claude Michel
34 RAKOTOARIVELO RAONISON Dominique
35 RALAIARISOA Neranirina
36 RAMBOATIANA Huguette
37 RANDRIANARIVONY Joseph
38 RAOELISON Norovololona
39 RASOLDIER Olivier
40 RASOLOFONIAINA Samoela Haingo
41 RASOLOFONIAINA Jeannine
42 RATSIMANDRESY Jean
43 RATSIMANDRESY Voahirana Soahanitra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natao androany, faha 26 Novambra 2019
Ny Mpitandrina
ANDRIAMASINORO Fidimalala