MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 02/12/2021, Jao. 15 : 9-16

Mofonaina 23/11/2021, Lio. 21 : 20-28

Mofonaina 12/11/2021, Heb. 9 : 23-28

Mofonaina 08/11/2021, Isa. 64, 3-11

Mofonaina 21/06/2021, Jer. 13, 15-17

Mofonaina 17/06/2021, Fil. 1, 27-30

Mofonaina 16/06/2021, Eks. 2, 1-10

Mofonaina 15/06/2021, 2 Tim. 2, 22 – 26

Mofonaina 14/06/2021, Jos. 3, 7 – 17

Mofonaina 12/06/2021, 1 Sam. 15, 16 – 26

Mofonaina 11/06/2021, Gal. 2, 11 – 19

Mofonaina 10/06/2021, Deo. 20, 1 – 9

Mofonaina 09/06/2021, Mar. 11, 20 – 24

Mofonaina 08/06/2021, Fil. 8-21

Mofonaina 07/06/2021, Lio. 17, 11-19

Mofonaina 05/06/2021, Apo. 2, 18-29

Mofonaina 04/06/2021, Sal. 81, 8-16

Mofonaina 03/06/2021, Mat. 9, 18-26

Mofonaina 02/06/2021, Asa. 3, 12-16

Mofonaina 01/06/2021, Neh. 9, 32-37

Mofonaina 31/05/2021, Efe. 3, 14-21

Mofonaina 29/05/2021, Asa. 4, 23-31

Mofonaina 28/05/2021, Nom. 11, 24-30

Mofonaina 26/02/2021, Hag. 2, 1-9

Mofonaina 24/05/2021, 1 Tes. 1, 1-10

Mofonaina 22/05/2021, Rom. 8, 12-17

Mofonaina 15/05/2021, 2 Mpa. 2, 9-14

Mofonaina 14/05/2021, jao. 3, 9-15

Mofonaina 12/05/2021, Rom. 5: 1-5

Mofonaina 11/05/2021, 2 Sam. 23: 1-7

Mofonaina 10/05/2021, Gen. 41: 37-46

Mofonaina 08/05/2021, Isa. 11: 1-10

Mofonaina 07/05/2021, 2Kor. 3: 1-6

Mofonaina 06/05/2021, Eze. 37: 1-14

Mofonaina 05/05/2021, Mat. 10: 16-20

Mofonaina 04/05/2021, Asa. 11: 1-18

Mofonaina 03/05/2021, Lio. 2: 22-32

Mofonaina 01/05/2021, Mpi. 3: 9-11

Mofonaina 30/04/2021, Mat. 5: 13-16

Mofonaina 28/04/2021, Jod. 17-25

Mofonaina 26/04/2021, 2 Kor. 13: 1-4

Mofonaina 23/04/2021, Mar. 10, 41-45

Mofonaina 22/04/2021, I Kor. 15, 1-11

Mofonaina 22/02/2021, 1Pet. 1, 17-25

Mofonaina 17/02/2021, Jao. 8, 39-47

Mofonaina 16/02/2021, 2Tan. 34, 29-33

Mofonaina 15/02/2021, Sal. 119, 161-168

Mofonaina 13/02/2021, 2 Tim. 3, 14-17

Mofonaina 12/02/2021, Asa. 18, 23-28

Mofonaina 11/02/2021, Rom. 4, 13-25

Mofonaina 10/02/2021, Asa. 13, 42-52

Mofonaina 05/02/2021, 1Mpa. 17, 7-16

Mofonaina 03/02/2021, Deo. 6, 1-9