MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 15/05/2021, 2 Mpa. 2, 9-14

Mofonaina 14/05/2021, jao. 3, 9-15

Mofonaina 12/05/2021, Rom. 5: 1-5

Mofonaina 11/05/2021, 2 Sam. 23: 1-7

Mofonaina 10/05/2021, Gen. 41: 37-46

Mofonaina 08/05/2021, Isa. 11: 1-10

Mofonaina 07/05/2021, 2Kor. 3: 1-6

Mofonaina 06/05/2021, Eze. 37: 1-14

Mofonaina 05/05/2021, Mat. 10: 16-20

Mofonaina 04/05/2021, Asa. 11: 1-18

Mofonaina 03/05/2021, Lio. 2: 22-32

Mofonaina 01/05/2021, Mpi. 3: 9-11

Mofonaina 30/04/2021, Mat. 5: 13-16

Mofonaina 28/04/2021, Jod. 17-25

Mofonaina 26/04/2021, 2 Kor. 13: 1-4

Mofonaina 23/04/2021, Mar. 10, 41-45

Mofonaina 22/04/2021, I Kor. 15, 1-11

Mofonaina 17/02/2021, Jao. 8, 39-47

Mofonaina 16/02/2021, 2Tan. 34, 29-33

Mofonaina 15/02/2021, Sal. 119, 161-168

Mofonaina 13/02/2021, 2 Tim. 3, 14-17

Mofonaina 12/02/2021, Asa. 18, 23-28

Mofonaina 11/02/2021, Rom. 4, 13-25

Mofonaina 10/02/2021, Asa. 13, 42-52

Mofonaina 05/02/2021, 1Mpa. 17, 7-16

Mofonaina 03/02/2021, Deo. 6, 1-9