MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 24/02/2021, Mat. 13, 47-52

Mofonaina 23/02/2021, Neh. 9, 1-8

Mofonaina 22/02/2021, 1Pet. 1, 17-25

Mofonaina 20/02/2021, Neh. 8, 1-8

Mofonaina 19/02/2021, 1 Jao. 2, 14-17

Mofonaina 18/02/2021, Heb. 6, 13-20

Mofonaina 17/02/2021, Jao. 8, 39-47

Mofonaina 16/02/2021, 2Tan. 34, 29-33

Mofonaina 15/02/2021, Sal. 119, 161-168

Mofonaina 13/02/2021, 2 Tim. 3, 14-17

Mofonaina 12/02/2021, Asa. 18, 23-28

Mofonaina 11/02/2021, Rom. 4, 13-25

Mofonaina 10/02/2021, Asa. 13, 42-52

Mofonaina 09/02/2021, Lio. 5, 1-11

Mofonaina 05/02/2021, 1Mpa. 17, 7-16

Mofonaina 04/02/2021, Jos. 1, 1-9

Mofonaina 03/02/2021, Deo. 6, 1-9

Mofonaina 02/02/2021, Heb. 4, 1-13

Mofonaina 01/02/2021, Sal. 18, 28-36

Mofonaina 30/01/2021, 1 Kor. 12, 27-31

Mofonaina 29/01/2021, Mat. 3, 13-17

Mofonaina 28/01/2021, Sal. 18, 20-27