MOFONAINA isan’andro

MOFONAINA HENOINA

Hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala.

Mofonaina 03/08/2020, Apo. 2, 8-11

Mofonaina 01/08/2020, Mat. 2, 13-15

Mofonaina 31/07/2020, Lio. 8, 26-39

Mofonaina 30/07/2020, Eks. 5, 1-14

Mofonaina 29/07/2020, 2 Tim. 2, 1-13

Mofonaina 28/07/2020, Sal. 40, 11-17

Mofonaina 27/07/2020, Lio. 4, 14-21

Mofonaina 25/07/2020, Jer. 34, 8-11

Mofonaina 23/07/2020, Sal. 54, 4-7

Mofonaina 24/07/2020, Jao. 4, 25-30

Mofonaina 22/07/2020, Sal. 26, 1-12

Mofonaina 21/07/2020, Asa. 13, 44-52

Mofonaina 20/07/2020, Mpi. 6, 11-14

Mofonaina 18/07/2020, 1 Sam. 17, 34-47

Mofonaina 17/07/2020, Jer. 31, 10-14

Mofonaina 16/07/2020, Eks. 18, 7-12

Mofonaina 15/07/2020, Gal. 5, 2-6

Mofonaina 14/07/2020, Eks. 7, 1-6

Mofonaina 13/07/2020, Sal. 77, 16-20

Mofonaina 11/07/2020, Deo. 29, 1-8

Mofonaina 10/07/2020, Asa. 26, 12-18

Mofonaina 09/07/2020, I Pet. 2, 13-17

Mofonaina 08/07/2020, Jao. 9, 30-38

Mofonaina 07/07/2020, Mar. 3, 13-19

Mofonaina 06/07/2020, I Kor. 8, 8-13