FANOMPOAM-PIVAVAHANA, tarihin’ny Raiamandreny Mpitandrina