Ny Sampana Sekoly Alahady (S.A./FJKM ) dia Sampana iray ao amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Ny fitsipika mifehy azy dia miainga amin’ny Foto-dalàna sy ny Fitsipika FJKM. Miaraka amin’ny Departemantan’ny Fiangonana izy. Ny asan’ny Sekoly Alahady FJKM dia asa misiona izay miorina amin’ny Baikon’ny Tompo maniraka ny Fiangonana hanao mpianatra ny firenena rehetra (Mat 28, 18- 20), sy hiandry ary hamahana ny ondrin’i Jesoa (Jao 21, 15- 17).

Zava-kendreny

Ny Sekoly Alahady FJKM dia mampianatra ny Tenin’Andriamanitra, na ao anatin’ny Fiangonana izany, na any ivelany, mba hahatonga ny olona rehetra handray ny Tenisoa Mahafaly ho fiainany, ka hivelarany amin’ny maha zanak’Andriamanitra azy tokoa.

♦ Filoha :
♦ Filoha mpanampy :
♦ Mpitantsoratra :
♦ Mpitantsoratry ny vola :
♦ Mpitahiry vola :
♦ Mpanolotsaina : (4)

RAMAMONJY-RATRIMO Mbolatiana
ANDRIAMPARANY Tahiana
RANJATO RAKOTONIRINA Holy Voahirana
RAMAROSON RANDRIANARISOA Myriam
RATSIMANOHATRA Nicole Viviane
RAHARINIAINA Vero Hanitra
RAKOTONANAHARY Fleurette
RAMBELOSON Arison Andriamparaniaina
RAZAFIMBELO Rachel