DORKASY

Sampana miorina  ao amin’ny FJKM ary miankina amin’ny Departemantan’ny Fiangonana. Manaja ny rafitra sy Fotodalana FJKM, ny Dorkasy.

Mitory sy manambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, ary manolokolo sy mitaiza ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe, amin’ny alalan’ny fampivoarana ny vehivavy amin’ny  lafiny rehetra : saina vatana, fanahy.

Zava-kendreny (io ambony io ihany, araka ny and.5 ao amin’ny fitsipika)

Biraon’ny Sampana

♦ Filoha :
♦ Filoha mpanampy (fampianarana):
♦ Filoha mpanampy (fitantanan-draharaha):
♦ Mpitantsoratra rakitsoratra :
♦ Mpitan-tsoratry ny vola :
♦ Mpitahiry vola :
♦ Mpanolotsaina : 

.

ANDRIANTSARAFARA Randrianandraina Voahangy
RAJEMISA Rarimalala Florence Alice
RAKOTOARIVELO Dominique
RATSIMANDRESY RABENARY Voahirana
RABEHAJA Sahondra
RAZAFINDRAKOTO Annie
RAZAFINDRALAMBO Irène
RAJAONA Josiane

 » Fa ianareo koa dia vavolombelona hanambara fa Kristy no Fihavanantsika  »  Jao 1 .5 / Efes 2.14