FJKM Avaratr’Andohalo

FJKM Avaratr’Andohalo

FANENTANANA 2020

Ry hava-malala, mpiara-manompo ao amin’ny FJKM Avaratr’Andohalo.

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana.
Mampahery antsika mandrakariva ary maniry koa raha maniry mba ho velona hatrany ny finoantsika sy ny fanantenantsika.

Hoy ny voalazan’ny SM ao amin’ny Rom 8, 28 :
« Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra »

Tohiny

Fanokafana Fiangonana anaty Fahamehana …

Ry havana,
Ny Biraon’ny Fiangonana no mamangy antsika rehetra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan’ny Tompo
Niarahantsika nandre ny fanambarana sy fandaminana nataon’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, tamin’ny alalan’ny Filoha, IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina, izay manome alalana ny Mpitandrina hamoha ny trano Fiangonana isanandro sy ny Alahady.
Rentsika koa ny hafatrafatra nataony momba ny tsy maintsy anarahana ny fepetra …

Tohiny

Ny tantaran’ny fiangonana

FENO 150 TAONA AVARATRANDOHALO
“Fahamasinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô!” (Sal.93,6b)

Ny volana Oktobra 1864 no niorenan’ny Fiangonana Avaratr’Andohalo. Kristiana 40 mianadahy tao amin’ny Fiangonana Analakely notarihin’andriamatoa ingahy RAINITRIMO sy RAMAKA . Mponina tety amin’ny faritra ambony ry zareo ary nanam-paniriana hanorina fiangonana manakaiky ny Kianjan’Andohalo , toerana izay nanamelohana ireo Martiora Kristiana mba hijoroana ho vavolombelona.

Tohiny

Fanokafana Fiangonana anaty Fahamehana ara-pasalamana

Ho antsika Kristiana Eto amin’ny FJKM Avaratr’Andohalo Ry havana, Ny Biraon’ny Fiangonana no mamangy antsika rehetra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan’ny Tompo. Niarahantsika [...]

Ny rafitra

Ny Fitandremana no ambaratongan-drafitra fototra ato amin’ny FJKM. Ny Foto-dalana andininy faha-15 dia mamaritra ny Fitandremana ho toy izao: “Ny Fitandremana dia Fiangonana iray (1) na [...]

Foto-kevitra protestanta

Fotoana manan-tantara eo amin’ny Protestantisma ny 31 Okt 1517, ka araraotintsika izany ianarana mba hahafantarana bebe kokoa ny maha Protestanta sy ny foto-kevitra vitsivitsy [...]

Mofonaina isan’andro, mofonaina henoina

Manaraka ny fandaharana MOFONAINA Sampana Sekoly Alahady Foibe, hafatra avy amin’ny Raiamandreny Mpitandrina…

Fianarana soratra masina

« Dia nampanetry tena anao Izy ka namela anao ho noana, dia nanome anao ny mana hohaninao, (…) hampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no iveloman’ny olona…

Hira sy tononkira

Hé ry avaratr’Andohalo
Fiangonana malala sarotra afoy,
Sarotra adinoina,
Fa iorenan’ny fo sy ny saina !…