FJKMAA

Fjkm Avaratr’Andohalo

Fjkm Avaratr’Andohalo

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo
Izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro rehetra hiainako ».

Salamo 27, 4-1

Hanaraka aho

Ny tantaran’ny fiangonana

FENO 150 TAONA AVARATRANDOHALO
“Fahamasinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô!” (Sal.93,6b)

Ny volana Oktobra 1864 no niorenan’ny Fiangonana Avaratr’Andohalo. Kristiana 40 mianadahy tao amin’ny Fiangonana Analakely notarihin’andriamatoa ingahy RAINITRIMO sy RAMAKA . Mponina tety amin’ny faritra ambony ry zareo ary nanam-paniriana hanorina fiangonana manakaiky ny Kianjan’Andohalo , toerana izay nanamelohana ireo Martiora Kristiana mba hijoroana ho vavolombelona.

Tohiny

Mofon’aina

MOFONAINA F.J.K.M. AVARATR'ANDOHALO Ny vatsim-panahy atolotra eto dia fanazavana ny lohahevitra isam-bolana voalahatra ao amin’ny Perikopa FJKM. Ny fampianarana sy fanazavana atao isaky ny [...]

Ny rafitra

BIRAON’NY FIANGONANA Ny  Biraon’ny Fiangonana no tomponandraikitra voalohany, miara-miasa amin’ny Mpitandrina. Izy no mamolavola ny hevitra rehetra hitantanana sy hampandrosoana ny Fiangonana ; manara-maso ny fiainan’ny [...]

Foto-kevitra prostetanta

FOTO-KEVITRA VITSIVITSY MAHA PROTESTANTA Fotoana manan-tantara eo amin’ny Protestantisma ny 31 Okt 1517, ka araraotintsika izany ianarana mba hahafantarana bebe kokoa ny maha Protestanta [...]

Ny hafatry ny Mpitandrina

Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin’izay hahasoa sy hampandroso azy 

Romana 15, 2

Fianarana soratra masina

« Dia nampanetry tena anao Izy ka namela anao ho noana, dia nanome anao ny mana hohaninao, (…) hampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no iveloman’ny olona…

Perikopa

Perikopa ny fiangonana FJKM hoan’ny volana Oktobra 2018. Afahanao miomana bebe kokoa ny amin’ny fandaharana hoavy…

Fantatro izay inoako

Moa tsy mino na manivaiva an’i Maria ve ny Protestanta ?
Hitantsika ao amin’ny Testamenta Vaovao ny momba an’i Martia, renin’i Jesoa…

Asa vavolombelona

Nanao hetsika manokana ho an’ ny traboina eto amin’ny Nosy ny Fitandremana Avaratr’Andohalo, ny Alahady 22 Febroary 2015. Narotsaka ho an’ny traboina.…

Hira sy tononkira

Hé ry avaratr’Andohalo
Fiangonana malala sarotra afoy,
Sarotra adinoina,
Fa iorenan’ny fo sy ny saina !…

Mba fantatrao ve ?

Raha voan’ny sery mafy ianao ka sorena tsy mahita tory amin’ny alina, satria ny orona tsentsina, ny ranon-delo mitsororoka, dia aza misahirana mitady fanafody…

FJKM Avaratr’Andohalo
Fifalian’ny FJKM Avaratr’Andohalo miaraka amin’ny Zanaka ampielezany eto Toamasina.

Asa tany amin’ny faritra
Ny asa vavolombelona

Ireo hetsika samihafa
Tanora misaoma

Sekoly alahady
Lehilahy kristianina

Ny Sarin-tsika

Trano_fjkm
Trano fiangonana FJKM AVARATR’ANDOHALO
Faritra
Faritra
Vatsim-panahy
Vatsim-panahy
Fantatro izay inoako
Fantatro izay inoako
Pasitera
Pasitera
Fotoam-pivavahana AZAA 2017
Maka sary
Fotoam-pivavahana AZAA 2017
Scoot
Fotoam-pivavahana AZAA 2017
Mpiandraikitra

Teti-andro

décembre 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
novembre 25, 2019 novembre 26, 2019 novembre 27, 2019 novembre 28, 2019 novembre 29, 2019 novembre 30, 2019 décembre 1, 2019
décembre 2, 2019 décembre 3, 2019 décembre 4, 2019 décembre 5, 2019 décembre 6, 2019 décembre 7, 2019 décembre 8, 2019
décembre 9, 2019 décembre 10, 2019 décembre 11, 2019 décembre 12, 2019 décembre 13, 2019 décembre 14, 2019 décembre 15, 2019
décembre 16, 2019 décembre 17, 2019 décembre 18, 2019 décembre 19, 2019 décembre 20, 2019 décembre 21, 2019 décembre 22, 2019
décembre 23, 2019 décembre 24, 2019 décembre 25, 2019 décembre 26, 2019 décembre 27, 2019 décembre 28, 2019 décembre 29, 2019
décembre 30, 2019 décembre 31, 2019 janvier 1, 2020 janvier 2, 2020 janvier 3, 2020 janvier 4, 2020 janvier 5, 2020