JANOARYFEBROARY
MAMPANDRAYIIMAMPANDRAYIII
1Taom-baovaoII2Fandraisan-tanana
ireo loholona
II
5IIsa. 48. 12-16Alahadin’ny AMAAI
12F.Katekomena
Fanavaozana »
VJao. 10.24-30ZokiolonaV
19Antsonjombe PST
FJKM
IVAsa. 12. 1-10IV
26Fandraisan-tanana
ireo birao samihafa
III
APRILYMAY
MAMPANDRAYVMAMPANDRAYI
5SampandrofiaIV3Alahadin’ny
MPITANDRINA
V
9Alakamisy MasinaV10Alahadin’ny SLKIV
12PASKA
VOKA-DEHIBE I
III17III
19Alahadin’ny
sampana DORKASY
II21Andro NIAKARANAI
26Asa TOPAZAI24FFPMII
31PENTEKOSTAV
JOLAYAOGOSITRA
MAMPANDRAYIIIMAMPANDRAYIV
5II2III
12Alahadin’ny STK ZaI9Alahady MARITIORAII
19Alahadin’ny VFLV16AUMONERIEI
26TPM sy IFRPIV23V
30III
OKTOBRANOVAMBRA
MAMPANDRAYIMAMPANDRAYII
4V1Alahadin’ny Zanaka AA
VOKA-DEHIBE II
I
11Alahadin’ny STK ZoIV8FIFAV
18MAMRE FJKMIII15Alahadin’ny SAMPATIIV
25Alahadin’ny SAFIFII22KPMSIII
29Advento II

 

TENY FANEVA 2017
« KOA AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPONTSIKA » II TIMOTY 1,8

VOLANA MEY
VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY FAHENDRENA

07Daniela 2, 17-23Lio 1, 8 – 17Rom 16, 17 – 20
14Gen 41, 33 – 40Mar 6, 1 – 3I Pet 4, 7 – 11
211 Sam 18, 12 – 16Jao 17, 20 – 26Efes 4, 1 – 6
252 Mpanj 2, 9 – 14Jao 3, 9 – 15Asa 1, 1 – 11
28Ohab 23, 19 – 25Mat 25, 1 – 13Titosy 2, 1 – 5

 

 

07Daniela 2, 17-23Lio 1, 8 – 17Rom 16, 17 – 20
14Gen 41, 33 – 40Mar 6, 1 – 3I Pet 4, 7 – 11
211 Sam 18, 12 – 16Jao 17, 20 – 26Efes 4, 1 – 6
252 Mpanj 2, 9 – 14Jao 3, 9 – 15Asa 1, 1 – 11
28Ohab 23, 19 – 25Mat 25, 1 – 13Titosy 2, 1 – 5